Halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening gjennomføres digitalt

Pga. Utviklingen i covid19 situasjonen og smittevern så vil halvårsmøtet den 23. november bli gjennomført digitalt. Det vil bli sendt ut en egen innkalling til det digitale møte. Tidsrammen for møte vil være to timer, kl. 09.00 – kl. 11.00. Saker som skal behandles vil være budsjett 2021 og saker til representantskapet i EL & IT Forbundet distrikt Rogaland, i tillegg så vil det bli orientert om hvordan vi vil følge opp de andre sakene som står på dagsorden. Når det gjelder tariffoppgjøret 2020 og lokale forhandlinger kommer vi til å innkalle ett mindre antall av klubbene i flere møter, der deltakerne kan velge å delta fysisk eller digitalt. På disse møtene vil vi også gjennomgå koronasituasjonen med tilhørende problemstillinger.

Link til møte: Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Mer info