Feriepenger uteblir - hva skal du gjøre?

Feriepengene uteblir - hva skal du gjøre?

  1. Ta kontakt med den tillitsvalgte
  2. Ta kontakt med RogalandElektromontørforening     tlf. 51840450

 

Rogaland Elektromontørforening vil advare klubbene mot å inngå avtaler om betalingsutsettelse av feriepenger!

Å drive for kreditors regninger ulovlig. Feriepenger er først og fremst oppspart lønn og skal ikke brukes til andre formål. Vi vet likevel at dette skjer i mange bedrifter og lønnsgarantifondet må hvert år dekke lønn og feriepenger som arbeidsgiverne skulle betalt til de ansatte.

Ved mistanke om dette anbefaler Rogaland Elektromontørforening de tillitsvalgte å ta kontakt med bedriften for å få en bekreftelse på at feriepengene blir utbetalt i henhold til § 11 i Ferieloven.

Ferielovens § 11: Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned.

Mer info