Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening 25. november

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 25. november i Stavanger.

Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 21. Oktober 2021

Mer info