Fare for streik

Fare for streik

- Det er meldt plassoppsigelse for 5 elektrobedrifter i Rogaland

Den 25. mars ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO i mellomoppgjøret. Grunnen til bruddet er at NHO krever en reallønnsnedgang for arbeidstakerne. Dette til tross for at industrien i 2020 kunne vise til sitt høyeste overskudd siden 2008.

Meklingen starter den 9. april med utløp den 10. april kl. 24:00. Dersom det ikke oppnås enighet tas 487 av våre medlemmer i Rogaland Elektromontørforening ut i streik.                                      

Leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, uttaler at mellomoppgjøret er viktig for å gjøre noe med ulikheten som koronapandemien har bidratt til og synliggjort. Det innebærer å sikre våre medlemmers kjøpekraft gjennom et solid tillegg og et godt lavlønnstillegg. Dette holder vi fast med når vi går inn i meklingen.

Det er meldt plassfratredelse (streikeuttak) for følgende elektrobedrifter i Rogaland:

- Aibel AS avd. Haugesund

- Aker Solutions AS avd. Stavanger

- Apply AS avd. Stavanger

- Bravida Norge AS avd. Stavanger

- Caverion Norge AS avd. Stavanger

Det er viktig å understreke at lærlingene ikke blir tatt ut i streik.

Rogaland Elektromontørforening oppfordrer alle medlemmer, og spesielt dem i overnevnte bedrifter, til å følge med i media over utviklingen på meklingen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Rogaland Elektromontørforening på firmapost@rele.no eller telefon 51 84 04 50.

Mer info