Årsmøtet i EL & IT Forbundet distrikt Rogaland Avholdes 29. april

Dato:                           29.04.2021

Tid:                             09.00-15.00

Sted:                           TEAMS

                                                     Dagsorden:

Godkjenning av møteinnkalling

Åpning og konstituering

Stortingvalget 2021 (innledninger og debatt)

Privatisering av kraftbransjen

Årsberetninger

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Valg

Avslutning  

Teams link fås ved henvendelse til fagforeningen/distriktet.

Mer info