Søknad om lønnskompesasjon for permitterte

10 juni 2020

Betaling fra NAV de første 18 dagene av permitteringen etter bedriftens lønnsplikt

Nå er løsningen for lønnskompensasjon klar og NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte.

Det er ikke lengre slik det tidligere ble informert, at det er den enkelte arbeidstaker som søker Nav om kompensasjon for bedriften sine 18 lønnspliktdager.

Dette ansvaret er nå lagt til bedriften.

Arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:  

1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn.  

2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.

Nav har lagt en begrensing på antall bedrifter som til enhver tid kan knyttes seg til Nav systemet. Så man må ha litt tålmodighet utover disse 2-3 virkedagene når det gjelder utbetaling.

Har man ikke mottatt utbetaling for lønnskompensasjonen fra Nav i løpet av tirsdag 16 juni, må man ta kontakt med bedriften for å få informasjonen om bedriften har gjort sitt.

Mer info