En Bauta takker for seg - John Helge Kallevik

En Bauta takker for seg

- John Helge Kallevik

Av: Geir Ove Bernhoff

Etter 37 år som trofast støttespiller og mentor for alle våre medlemmer og tillitsvalgte, tar John Helge med seg sitt gode humør, sitt store engasjement og sin omfattende kunnskap, og blir pensjonist. Hans siste arbeidsdag som organisasjonssekretær i Rogaland Elektromontørforening var fredag den 29. mai 2020.

Den 1. november 1983 ble John Helge Kallevik ansatt som forretningsfører i femti prosent stilling i Haugesund Montørforening. På den tiden satt han som kasserer i fagforeningen, noe han hadde gjort siden han ble valgt på fagforeningens årsmøte i februar to år tidligere. - Jeg var lenge i tenkeboksen før jeg takket ja til denne stillingen, bemerket han. John Helge måtte da si opp sin jobb som elektriker i Haugesund Elektroservice.

- Det var ingenting som het permisjon fra bedriften i den tiden. Eller kanskje vi ikke var skolerte nok på dette tidspunktet i karrieren til å vite hva vi hadde rett på, svarte han på spørsmål om hvorfor han ikke valgte å søke permisjon på femti prosent fra bedriften. I stedet valgte John Helge å kjøre taxi for å fylle opp de manglende femti prosentene.

Ting endret seg i februar 1984, da John Helge fikk et midlertidig engasjement på femti prosent som anleggssekretær på Kårstø.

NEKF-utvalg

– Det var en spennene tid, poengterte han, her bygget vi opp et NEKF-utvalg og fikk satt tingene på plass. Før vi startet dette arbeidet var det forferdelige forhold. Det var kun ett toalett – festivaldass – plassert lagt ut på et nes. Dette var Statoil i et nøtteskall. I dette utvalget samarbeidet jeg godt med Willy Pavic, og vi laget mye opptøyer! Vi avholdt jevnlige NEKF-møter hvor vi satte medlemmenes lønns- og arbeidsforhold på dagsordenen.

Kampen for brakkestandarden

- På slutten av 90-tallet husker jeg godt kampen om å heve brakkestadarden for våre medlemmer. Det var elendig sikkerhet på den tiden. Brannmeldingen i brakken på Rosenberg besto i å ringe vakten, som så tok turen ned for å sjekke dette opp, før han eventuelt ringte brannvesenet. Kravet vår var blant annet at det skulle være brannvarslere på hvert rom. For å sette dette på dagsorden og skape oppmerksomhet på denne utfordringen, hadde vi da planer om å kjøpe inn en brakke for så å sette fyr på den. Før vi kom så langt, kom myndighetene oss i forkjøpet med å innførte brakkestandard 2000. Denne kom inn i Landsoverenskomsten i 1998, mens Fellesforbundet ikke fikk den inn før to år etter.

Arbeidstidsordninger

En av oppgavene John Helge har hatt ansvar for var godkjenning av arbeidstidsordninger. Det var han og Kjell Sverre Aasheim fra Stord, som først fikk delegert denne oppgaven fra EL og IT Forbundet, som da slet med å behandle alle søknadene. På den tiden kunne medlemmene risikere at godkjenningene først kom når anlegget var ferdig.

- Rogaland har vært i førersete når det gjelder utviklingen vi har hatt på arbeidstidsordninger, sier han. - Til og begynne med reiste montørene på en 13-8 rotasjon (13 dager på jobb og 8 dager avspasering), hvor montørene måtte bruke søndagen til å reise. Det var derfor en stor seier når vi fikk på plass 12-9 ordningen. Også ved innføringen av 12-16 ordningen satt Rogaland Elektromontørforening i førersete. Denne startet som en prøveordning på Mongstad, hvor vi hadde medlemmer fra Fabricom på anlegget. Da Melkøya kom, hvor montørene i utgangspunktet gikk på en 12-9 ordning, tvang det seg frem en 14-21 ordning, en naturlig konsekvens av lang reis til anlegget.

- I 2012 vant vi endelig igjennom med 2-4 offshore, med full lønnskompensasjon. Under finanskrisen i 2015, fikk vi imidlertid problemer med ordningen, da de permitterte skulle kastes i land, og krangel om skyldige timer. Men, denne saken vant vi – vi skylder ingen ting! Dette var deilig, konstaterte han, med lurt smil.

HMV

John Helge begynte som elektrikerlærling ved Haugesund Mekaniske Verksted (HMV). Her ble han organisert i Jern og Metall, som hadde tariffavtalen på verftet. Siden han alltid er frempå og ikke kan hode kjeft, ble han så tidlig som i 1976, da han fremdeles var lærling, valgt inn som verneombud.

- Under tiden på HMV fikk vi en episode der Stord Elektro var på jakt etter folk, og hvor de klarte å lokke fra oss fem av våre elektrikere, ved å gi dem fem kroner mer i timen. Dette skapte store bruduljer blant elektrikerne på verftet, i en tid der NHO hadde pålagt sine medlemmer en lønnsstopp. Tross i dette greide klubben på presse igjennom et lønnstillegg, noe som førte til at bedriften ble innkalt på teppe hos NHO. På samme tiden pågikk det hemmelige møter med NEKF, med et mål for elektrikerne å bytte forbund. Det hele endte med at elektrikerne ble kastet ut av porten. Vi dannet da Haugesund Elektroservice med tilholdssted på Karmøy.

God skolering

Sammen med resten av styret i Haugesund meldte John Helge seg på LO-skolen trinn én til fem i 1989. - Dette var en boost for hele det organiserte miljøet i Haugesund, og vi klarte med dette å bringe LO-miljøet ut av Oslo og ut i distriktet. Vi fikk da virkelig sving på fagforeningsarbeidet.

En av mentorene for John Helge var Ronald Roth. – Det var han som ga meg opplæring i det store klasseforliket i 1935, Hovedavtalen og tariffavtalen. - Ja, det var ham som lærte meg tillitsvalgtsarbeid, sier han.

Sammenslåing til én fagforening

- Ut over på 60-tallet besto NEKF av en haug med fagforeninger. I Rogaland hadde vi egne fagforeninger iblant annet Egersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Tysvær og Sauda. På NEKF sitt landsmøte i 1986, ble det enighet om å danne større distrikter, som skulle ha en helhetlig politikk i regi av NEKF.

Sammenslåingen til én fagforening i Rogaland ble gjennomført den 22. mai 1995. Stillingen til John Helge ble da omgjort fra forretningsfører til organisasjonssekretær. – Jeg mener det var riktig og bra at vi slo oss i sammen, understreket han. - Det hjalp oss med å skape en mer helhetlig service for medlemmene.

Danning av EL og IT Forbundet

I 1996-97 satt John Helge i NEKF sitt landsstyre. – Jeg fikk da med meg prosessen med sammenslåingen av NEKF og Tele og Dataforbundet, som til slutt endte opp i EL og IT Forbundet. Den gangen var det en prioritet for oss å beholde fagforeningene, da det var sterke krefter innad i NEKF som jobbet for nedleggelse av disse, og i stedet serve medlemmene fra større distrikter. Vi dannet da en bred allianse med de store fagforeningene og landsomfattende klubber, og greide med dette å vinne gjennom med vårt syn. Dette var en viktig seier, ikke minst for våre medlemmer.

Stor ressurs

John Helge har vært en utrolig god støtte for medlemmene, og det er aldri nei i hans munn. Under intervjuet ringer telefonen til stadighet, og John Helge svarer alle med tålmodighet og oppmuntrende ord.

På spørsmål om hva som har vært det mest trivelige med jobben, svarer John Helge at det uten tvil har vært samarbeidet med medlemmene og de tillitsvalgte, som vil lære og ønsker å ta ansvar.

– Heldigvis er jeg skånet for de store uenighetene og konfliktene mellom klubber og tillitsvalgte, sier han.

- Han er et oppkomme, sier en av kollegaene hans fra transportarbeiderne, som stikker hode inn døren under intervjuet. – Hvis du leter etter en protokoll så finner han frem protokoller helt tilbake til 1800-tallet. – Ah, den eldste jeg har er fra først fra 1911, svarer han sarkastisk.

Som sagt, har John Helge alltid vært en stor ressurs for fagbevegelsen og medlemmene, og har hatt en stor innvirkning i kampen for bedre lønns- og arbeidsforhold for våre medlemmer.  Det vil selvsagt etterlate seg et savn etter ham når han forlater lokalene. Men, vi vil ønske ham en riktig god og fortjent pensjonisttilværelse.

Mer info