Tariffoppgjøret er i gang

Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) startet mandag 31. august og skal være ferdige fredag 4. september kl. 16.00. Hvis det ikke blir enighet går oppgjøret til mekling. Hovedkravene ved oppgjøret er: forbedringer i §3E (lokal forhandlingsbestemmelse), forbedringer i §9 (omfatter de som jobber og bor borte fra egen bolig) og forbedringer i inn- og utleiebestemmelsene. I tillegg til dette så er det også andre krav.

Partene har så langt redegjort for kravene.

Mer info