Streik avverget

Streik avverget

- Løsning i mellomoppgjøret

11.04.2021

LO og NHO har kommet til enighet i meklingen rundt årets tariffoppgjør, 15 timer på overtid.

– Det har vært en ekstremt krevende mekling, preget av stor avstand og lite bevegelse. Når vi kom fram til en løsning med meklers hjelp, som lå tett opp mot våre krav, var det et dårlig grunnlag å gå til konflikt på, sier en rimelig fornøyd Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet.

Etter mange timer med mekling var det riksmeklerens løsning som til slutt førte til et gjennombrudd. Forslaget til løsning hadde en ramme på 2,7 prosent, et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.

– Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, forklarer LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

– Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.

– Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss, forklarer hun.

Fakta om oppgjøret:

- Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april.

- Generelt tillegg: 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

- Lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året.

- Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

Mer info