Årsmøte i fagforeningen 23. mars - smittevern

Årsmøtet i fagforeningen 23. mars 2021 nærmer seg raskt. Smittesituasjonen i Rogaland er variabel og ulikt fordelt. Haugalandet er verst ute og kommunene der har innført veldig strenge tiltak.

Vi må alle ta smittespredningen alvorlig og fagforeningen må derfor tilpasse hvem som kan delta fysisk på årsmøtet.

Dette er selvfølgelig en situasjon vi ville vært foruten, men dette styrer ikke vi. Fagforeningen, som alle andre, håper at vi snart kan vende tilbake til normalen, men det ser ut til at det enda vil gå en stund.

Med bakgrunn i dette vil representanter bosatt på Haugalandet måtte delta på årsmøtet via teams. Det samme vil være for de som eventuelt har vært på jobb på Aibelverftet i Haugesund, men har sitt bosted andre steder enn Haugalandet. Hvis det er representanter som bor i kommuner hvor det er innført rødt smittevern vil disse også måtte delta på årsmøtet via teams.

Hvis det skulle være noen spørsmål vennligst ta kontakt.

Link til møte er utsendt representantene, hvis du er medlem og ønsker og delta på møte via teams ta kontakt med fagforeningen for å få tilsendt linken..

Mer info