Brudd i forhandlingene på Landsoverenskomsten - fare for streik

Torsdag kveld brøt EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg forhandlingene med hovedorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere. 

 

Forhandlingene om Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) startet på mandag denne uka, og forhandlingsutvalget ti lEL og IT har hele tiden vært innstilt på å få til en enighet, men det ble etterhvert klart at dette ikke var mulig. 

 

Bakgrunnen for bruddet var at NELFO torsdag ettermiddag fremsatte det EL og ITs forhandlingsutvalg oppfattet som et ultimatum. Med utgangspunkt i Nelfos ultimatum konkluderte forhandlingsutvalget i EL og IT med at det ikke var mulig å komme frem til ett forhandlingsresultat uten hjelp av Riksmeklingsmannen.

 

Bruddet i forhandlingene går nå videre til Riksmeklingsmannen.

 

Da det nå er brudd i forhandlingen så øker streikefaren. Nelfo og EL ogIT må ved hjelp av Riksmekleren komme frem til ett resultat som forhandlingsutvalgene anbefaler.

Hvis det ikke blir enighet er streik ett faktum.

Riksmekleren har fastsatt meklingen til den 21. og 22. september. Fristen går ut den 22. september kl. 24.00.

 

 

 

 

Mer info