Nye lønnssatser gjeldene fra 1.april og 1.mai 2021

Nye lønnssatser gjeldene fra 1. april og 1. mai 2021

Regulering av lønnssatser mellomoppgjøret 2021

Lønnssatsene i Landsoverenskomsten for elektrofag reguleres i henhold til bestemmelsene i § 15 nr. 1 og 2.

Landsoverenskomstens § 15.2 er EL og IT Forbundets egen reguleringsbestemmelse og dette er en ren regulering av lønnssatsene basert på statistikk.

Fra 1. – 30. april 2021

Resultatet i oppgjøret mellom LO og NHO ga et tillegg på kr. 2,25 per time. Dette tillegget skal legges til grunnlønnen (§ 3A) til alle fagarbeidere og arbeidstakere uten fagbrev fra 1. april 2021.

Fra 1. mai 2021

Timelønnssatsene i grunnlønnen (§ 3A) for fagarbeidere skal totalt justeres opp med kr. 4,42 og beregningsgrunnlaget for lærlinger økes med samme kronebeløp. For Arbeidstaker uten fagbrev skal grunnlønnen totalt justeres opp med kr. 3,85.

Med virkning fra 1. mai 2021 vil beregningsgrunnlaget offshore være lik som Landsoverenskomsten § 3A Fagarbeider og Arbeidstaker uten fagbrev. Ny sats for fagarbeidere offshore blir kr. 357,11.

Se vedlegg: Nye satser mellomoppgjøret 2021

Mer info