Forslag til tariffoppgjøret i 2024, forslagsfrist 25. august 2023

Vi ønsker både forslag på endringer i tariffavtalen og vi ønsker forslag på representanter og observatører til Landstariffkonferansen.

Forslagsfristen til fagforeningen er den 25. august 2023, og sendes til firmapost@rele.no

Årets landstariffkonferanse avholdes i Sandefjord/Tønsberg i uke 43 (23-26/27 oktober). Kostnader til reis, overnatting samt tapt arbeidsfortjeneste blir dekket for den enkelte.

Vår tariffavtale, Landsoverenskomsten for elektrofagene, er en levende tariffavtale, som kontinuerlig oppgraderes og forbedres til medlemmenes beste. Hvert andre år er det hovedoppgjør, som neste gang er i 2024, da forhandler EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg med arbeidsgiverne (Nelfo) om endringer i tariffavtalen. Foran hvert hovedoppgjør så har vi en landstariffkonferanse, med 100 tillitsvalgte fra hele landet, der vi behandler mellom 3-400 forslag på forbedringer som medlemmene ønsker skal tas inn i overenskomsten. Rogaland Elektromontørforening er avhengig av medlemmenes deltakelse i denne prosessen. Vi oppfordrer også i år alle våre klubber til å sende inn forslag om krav og endringer på Landsoverenskomsten som dere ønsker skal bli tatt opp som tariffkrav i hovedforhandlingene 2024.

Behandling

Alle innkomne forslag fra klubbene blir tatt seriøst, og gitt en grundig og demokratisk behandling i fagforeningens utvalg og styre. Det stilles ikke krav til nøyaktig eller juridisk korrekt utforming av forslagene som sendes inn fra klubbene. Gjennom vår behandling tilpasses teksten til det formatet som kreves for den videre prosess i EL og IT Forbundet. Det er allikevel viktig at klubbene beskriver så presist som mulig hva de ønsker å endre. Referer da gjerne til hvilket område i overenskomsten eller hvilken paragraf dere mener forslaget hører inn under.

Landstariffkonferansens rolle

Når fagforeningen har behandlet de innkomne forslag, sendes disse over til Landstariffkonferansen. På denne konferansen, hvor det deltar 100 delegater fra hele landet, vedtas det hvilke av de 3-400 forslagene som skal sendes inn som krav til de kommende forhandlingene, og hvilke som skal gis prioritet. Antallet blir i denne behandlingen redusert ned til sirka 100 krav. Sammen med disse sendes det over tre hovedprioriteringer til forbundets forhandlingsutvalg.

Mer info