Ny Kvote med omsorgsdager gjelder fra 1 juli 2020

Ny kvote med omsorgsdager gjelder fra 1. juli 2020

For omsorgsdager ved små barns sykdom gis det fra 1 juli 2020 en ny årskvote med omsorgsdager som kan brukes siste halvår. Samtidig settes det strek over omsorgsdager som ble gitt tidligere i år. Ble ikke de brukt opp, falt de bort 30. juni.

For perioden 1. juli til 31. desember 2020 har altså arbeidstaker rett til samme antall dager med omsorgspenger som det vedkommende normalt har for et kalenderår når små barn eller barnepasser er syke. Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, men utvides til 18 år når barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Det betyr for eksempel at en arbeidstaker med ett eller to barn kan bruke opptil 10 omsorgsdager i siste halvdel av 2020, selv om han eller hun allerede har brukt 10 eller flere dager første halvår. Tilsvarende har en arbeidstaker som er alene om omsorgen rett til 20 omsorgsdager i perioden 1. juli til 31. desember.

Når barnet må være hjemme av smittevernhensyn

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler ble det åpnet for at arbeidstaker kan få omsorgspenger hvis barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor med. Denne muligheten gjelder fortsatt. Et slikt smittevernhensyn må bekreftes av lege. Med en slik bekreftelse fra lege har arbeidstaker rett til omsorgspenger selv om maksimalt antall omsorgsdager ellers er brukt opp.

Kan overføre dager med omsorgspenger mellom foreldrene

I perioder der skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien er det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Ordningen ble innført for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, men av praktiske årsaker ble den gjort generell. Denne muligheten er der fortsatt, men også her gjelder regelen om at omsorgsdagene nullstilles 1. juli.

Mer info