Det kan bli streik i årets mellomoppgjør

LO og NHO er i mekling om årets tariffoppgjør, de møtes hos mekleren den 14. april. Fristen går ut kl. 24.00 den 15. april og det kan da være streik fra arbeidstids start den 16. april, søndag morgen.

I dette mellomoppgjøret skal det forhandles om penger. Ingen andre forhold er det enighet mellom partene at oppgjøret skal berøre. LOs representantskap i februar vedtok at resultatet av oppgjøret skal gi reallønnsvekst til medlemmene samt et lavlønnstillegg til de som tjener minst. Anslaget som teknisk beregningsutvalg har kommet med i forhold til prisveksten er på 4,9% og ett overheng på 1,4%.

Streikeuttaket i første omgang er begrenset til ca 23000 av de 185000 LO har meldt plassfratredelse for. I Rogaland så er følgende bedrifter hvor det er medlemmer i EL og IT forbundet tatt ut:

Bravida Norge AS Avd Stavanger

Aker Solutions AS Avd Jåttåvågveien Stavanger

Apply AS avd. Stavanger

Blu Electro AS

CAERA AS

Ikm Elektro

Gmc Power & Automation AS

Caverion Norge AS Avd Rogaland

Euroressurs AS

Aritech AS Avd Haugesund

Aibel AS Avd Haugesund

Følg linken til frifagbevegelse for en fullstendig oversikt.

Mer info