Foreløpig innkalling til årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 23. mars

Foreløpig innkalling til årsmøteti Rogaland Elektromontørforening 23. Mars 2021.

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 23. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00

Foreløpig saksliste

1.     Godkjenning avmøteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Regnskaper 2020

4.     Beretning for årsmøteperioden

5.     Schindler-saken –heisbedriften Schindler ga hovedtillitsvalgt avskjed i november 2020. Her kan dere lese mer om saken, artikkel eller i oversikten over artikler

6.    Tema – ikke avklart

7.     Innkomne forslag

8.     Saker til representantskapeti EL & IT forbundet distrikt Rogaland

9.     Budsjett for 2021

10.  Avslutning

Forslag til årsmøtet sendes til RogalandElektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 16.Februar 2021.

Mer info