Brudd i forhandlingene på Landsoverenskomsten for Elektrofagene

Mekling er avtalt til 19. og 20. mai. Hvis det ikke blir enighet vil første streikedag være 23. mai

Under meklingen så er det mekleren som informerer, hverken vi eller EL og IT Forbundet hat lov til å sende ut noe informasjon fra meklingen. Så snart det er en avklaring vil vi komme ut med informasjon.

Medlemmer som går i rotasjon og blir tatt ut i en eventuell streik, skal delta i streiken fra første dag. 

Fire dager før en eventuell streik iverksettes blir navnene på de bedriftene som er tatt ut i streik offentliggjorte.

Hvis noen har spørsmål angående oppgjøret så ta kontakt med fagforeningen.

Mer info