Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 8. november.

Møtet avholdes på Folkets Hus i Stavanger.

Møte starter kl. 09.00 og avsluttes ca. kl. 15.30.

Saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering, godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakslista. Valg av møteledelse og referenter.

3. Info fra Landstariffkonferansen avholdt 23-26 oktober 2023

• Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), praktisering av reisebestemmelsene i §3H og §9.

• Tariffoppgjøret 2024

• Prioriteringer

• Reformert AFP

• Oppgjørsform

• Streikeforberedelser.

4. Innkomne FEK, (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr)

5. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland. Halvårsmøte i distriktet avholdes på Victoria hotell den 27. november. Møtet starter kl. 09.00.

6. Budsjett for 2024

7. Avslutning

Sakspapirer fåes ved henvendelse til fagforeningen.

Mer info