Pensjonistutvalget 2022 - 2023

Kjell Ove Bonnez
Leder
Helge Sægrov
Nestleder
John Albert Eide
Sekretær
Rolf Otto Olsen
Medlem
Sigvard Revheim
Medlem
Leif Bernard Fossum
Varamedlem
Tilbake