Leder og Administrasjon

Leder og administrasjonen har ansvaret for den daglige driften hos Rogaland Elektromontørforening.

Sara Bakkan Eidem
Kontormedarbeider
sara@rele.no
51 84 04 50
Olga Kozlova
Kontormedarbeider
olga@rele.no
51 84 04 50/94 05 42 69
Øivind Wallentinsen
Leder
wallentinsen@rele.no
90 89 77 03
Svenn Åge Johnsen
Organisasjonssekretær
svennage.johnsen@rele.no
911 67 621
Geir Ove Bernhoff
Organisasjonssekretær
bernhoff@rele.no
91 34 02 40
Tilbake