Landsstyret 2022 - 2023

Leif - Egil Thorsen
Representant nr 1 - Aker Solutions
Bjørn Soltvedt  
Representant nr 2 - Oneco Elektro SørVest
Alf Roald Helvik
Representant nr 3- Aibel
Thomas Blokhus
Representant nr.4 - TB Stavanger
Lauritz Slåttebrekk
Representant nr. 5 - Aibel
Siv Lill Tønnessen
Representant nr- 6 Caverion
Tilbake