Kontrollkomiteen 2022-2023

Knut Håkon Evju
Medlem
Kjell Ove Bonnez
Varamedlem
Tilbake