Vedtatte prioriteringer for tariff oppgjøret 2020

Landstariffkonferansen ble avholdt på Kongsberg i tiden 14. – 17. Oktober 2019 med ca. 130 deltakere. Konferansen er ett ledd i forberedelsene til tariffoppgjøret 2020 og konferansen vedtok krav i tilknytning til landsoverenskomsten for elektrofagene.

 

101tillitsvalgte med forslag, tale og stemmerett deltok vedtok følgende:

 

Oppgjøret2020 gjennomføres forbundsvist med disse prioriteringene:

 

 

1.      §3E (styrke de tillitsvalgtes posisjon i lokale lønnsforhandlinger)

2.      §9 (bedre arbeidstidsordninger ved arbeid utenfor bedriften)

3.      §17 (begrense og regulere innleie fra bemanningsbyrå)

 

Konferansen vedtok også en uttalelse om bedre arbeidstidsrotasjoner på land.

 

 

Mer info