Varslingsfristen ved Permitteringer

Fagforeningen får en god del henvendelser ang. Varslingsfrister ved permitteringer.

Først av alt må vi fastslå at det skal være møte mellom klubb og bedrift der eventuelle permitteringer skal diskuteres. Fra møte skal det settes opp protokoll.

Vår klare anbefaling er at klubbene bruker 14 dagers varsling. Unntaket er hvis myndighetene gir pålegg om at arbeidsplassene skal stenges. Hvis myndighetene har pålagt stengning av arbeidsplassen så er det riktig å benyttet 2 dagers varsling. Forskjellen for den enkelte er ca kr. 8000,- hvis vi tar utgangspunkt i en årslønn på kr. 500 000 i minus hvis vi godtar 2 dagers varsling.

Hvis bedriftene står på 2 dagers varsel, så må klubbene ta med i protokollen at de er uenige og vil kreve lønn tilsvarende en 14 dagers varslingsperiode.

Bedriften har styringsretten på om det skal være 2 eller 14 dagers varsling, så hvis bedriften sier 2 dag er så forholder vi oss til det, men sørger for å kreve lønn tilsvarende en 14 dagers varsling. Dette gjør vi i ett ordinært forhandlingsmøte etter hovedavtalens §2-3. Ved uenighet om dette vil det bli en sak mellom Nelfo og EL & IT Forbundet sentralt. Uenigheten sendes inn via fagforeningen på vanlig måte.


Varslingsfristen må ikke blandes sammen med bedriftenes betalingsplikt når den enkelte er permittert. Det er betalingsplikten til bedriftene etter den enkelte er permittert Stortinget behandler og gjør vedtak om mandag 16. mars

Mer info