Uttalelse om innleie og 100 prosent faste stillinger vedtatt av 101 tillitsvalgte på landstariffkonferansen

Over 100 tillitsvalgte var samlet på Kongsberg i tiden 14. Til 17. Oktober. For å forberede tariffoppgjøret 2020. Konferansen vedtok følgende uttalelse:

Landstariffkonferansen (LTK 2019)krever 100 % fast ansettelse og landsomfattende tariffavtale for innleide

 

I bedrifter hvor EL og IT Forbundet har klubber oppfordrer LTK 2019 for LOKområdet at klubbene følger opp kravet om 100% fast ansettelse og landsomfattende tariffavtale for de innleide.

 

Vi ser allerede etter noen måneder inn i 2019, at spesielt bemanningsbransjen gjør alt de kan for å omgå det nye lovverket. Nye ansettelseskontrakter etableres kunfor å omgå dette nye lovverket innført 1. januar 2019. Arbeidstakere blir ansatte med stillingsprosenter under 5 prosent, det var aldri hensikten med lovendringen. Lovendringen skal bidra til at flere får faste ansettelser i produksjonsbedriftene.

 

LTK for LOK området krever at stillingsprosent i arbeidskontraktene skal være reell.Dette vil si at stillingsprosenten skal settes til den tiden det faktisk skal arbeide eller til det du faktisk i gjennomsnitt har arbeidet.

Hovedregelen skal være at alt personell som benyttes på tarifferte område innen LOK område,skal ha landsomfattende tariffavtale og 100% stillinger i sin virksomhet.

 

Mer info