Traftec i Streik

STREIK FOR TARIFFAVTALE I TRAFTEC ROGALAND

Den 18. juni 2018 gikk EL & IT medlemmene i Traftec Rogaland ut i streik for retten til å opprette tariffavtale (Landsoverenskomsten for Elektrofagene).

Bedriften har nektet å etterkomme kravet om tariffavtale på meklingsmøte med Riksmeklingsmannen den 6. juni 2018.

Traftec er et selskap som arbeider innen utbygging, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur og belysning langs vei og i tunnel. Selskapet vedlikeholder alt fra veilys, trafikklys, fotobokser, trafikktellepunker og styringssystemer for vei. I tuneller arbeider de med sikkerhetsutrustning, vifter, radio og belysning. Deres hovedoppdragsgivere er Statens Vegvesen, kommunene og offentlige virksomheter.

Rogaland Elektromontørforening oppfordrer våre klubber til ikke å påta seg oppdrag eller leie ut personell til Traftec. Dere må også være oppmerksom på hasteoppdrag fra Statens Vegvesen eller kommunene, noe som kan være arbeid som normalt utføres av Traftec.

Rogaland Elektromontørforening oppfordrer klubbene til aktivt å støtte de streikene EL & IT medlemmene i Traftec Rogaland, med støtteuttalelser og med deltakelse i støttemarkeringer.

NB!! STREIKEN STARTET MANDAG 18. JUNI KL. 07.00

Mer info