Rogaland Elektromontørforening søker ny organisasjonssekretær

Da en av våre 2 organisasjonssekretærer skal gå av med pensjon søker vi ny organisasjonssekretær for fast ansettelse i Stavanger. Fagforeningen er en del av EL & ITForbundet og har sitt hovedkontor i Stavanger samt et kontor i Haugesund. Arbeidsområdet vil være heleRogaland fylke og kontorene i Stavanger og Haugesund

Rogaland Elektromontørforening er en fagforening som dekker Rogaland fylke og har pr. dato ca.1950 medlemmer innen elektro, automasjon og tele. Medlemmene jobber både i tradisjonelle elektrobedrifter på land og i bedrifter der medlemmene er på reise enten på land eller offshore.

Mer info