Praktisering av de midlertidige syke barn reglene

Fakta om den midlertidige ordningen Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger.Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kunde første 3 dagene. Kan ikke kreve legeerklæring Antall dager arbeidsgiver betaler for er altså kortet kraftig ned, fra 10 til 3 dager. NAV dekker utgiftene fra og med 4. dag. Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4.dag fra ansatte som tar ut omsorgsdager på grunn av sykdom hos barn eller barnepasser. Det er fortsatt arbeidsgiver som forskutterer lønn til den ansatte for omsorgsdager som blir tatt ut, NAV gir refusjon i ettertid. For å få refusjon må arbeidsgiver sende inntektsmelding til NAV. Gjelder generelt For at den midlertidige ordningen skal være praktisk håndterbar for NAV, gjelder det nye antall dager generelt, og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Ordningen er gjennomført i forskrift, og gjelder fra fredag 13. mars og ut kalenderåret 2020. Arbeidsgivere som allerede har betalt for 3 eller flere dager før 13. mars 2020, kan få refusjon fra og med 13. mars.

Mer info