Permittert - dette har du krav på

Permittert – hva får du når du er permittert.

 

Hvis du er eller blir permittert så har du krav på dagpengerhvis du har tjent 0,75G (kr. 74 894,-) i løpet av de siste 12 månedene eller2,25G (kr. 224 681,-) i løpet av de siste 36 månedene. Du må også værepermittert minst 40%.

1 G (grunnbeløpet) er kr. 99 858,-grunnbeløpet blir regulert 1. mai hvert år.

 

Når du har mottatt permitteringsvarselet så har du krav på full lønn i varslingsperioden. Varslingsperioden starter normalt dagen etter du har mottatt varselet. Hovedregelen er at varslingsperioden er 14. dager unntaket fra regelen er at i spesielle tilfeller så kan bedriftene benytte 2 dagers varsel.Lønna i varslingsperioden betales av bedriften i sin helhet. Den enkelte har arbeidsplikt i varslingsperioden.

Etter varslingsperioden går du ut i permittering, da skal bedriften betale deg full lønn de 2 første permitteringsdagene. Når du går ut i permittering skal du ikke jobbe.

De 18 neste dagene får du «full» lønn opp til en årslønn på 6G, som pr dato er kr. 599 148,- pr. år eller maks kr. 307,- pr. time. Disse dagene dekker NAV.

Arbeidsministeren har oppfordret bedriftene til å forskuttere de 18 dagene. Arbeidsministeren poengterer at det vil avhjelpe presset mot NAV samt at den enkelte får pengene sine tidligere enn hvis NAV skal foreta utbetalingen. Hvis bedriften forskutterer disse 18 dagene vil bedriften få refundert dette av NAV.  

Du teller permitteringsdagene likt som arbeidsdager i hht. Ansettelseskontrakten.EKS. Hvis du er ansatt i 100% stilling, der arbeidstida er mandag-fredag07.00-15.00, så skal du telle dager 5 dager pr. uke. Slik at de 4 første ukene du er permittert vil du motta tilnærmet «full» lønn. Det gjelder også selv om du sporadisk er på reise jobber enten på land eller offshore.

Etter du har vært permittert i 20 dager så vil ytelsene fra NAV bli redusert. Du vil da få 80% av beregningsgrunnlaget opptil 3G. Dette vil utgjøre kr.239 659,- pr. år eller kr. 122,- pr. time. I tillegg så vil du få 62,4% av beregningsgrunnlaget fra 3G-6G. Dette utgjør kr. 186 934,- pr. år eller kr. 95,- pr. time. Hvis ditt beregningsgrunnlag er over 6G (kr. 599148,-) vil dagpengene etter de 20 første dagene utgjøre kr. 426 593,- pr. år. eller kr. 218,- pr. time.

Utregningene er ikke helt nøyaktige slik at det du faktisk mottar kan avvike noe fra denne oppstillingen.

Regelverket setter begrensninger over hvor lenge du kan være permittert pr. dags dato er det slik at du kun kan være permittert i 26 uker før bedriften må ta deg inn i arbeid igjen

Merk!Det utbetales ikke feriepenger på de ytelsene du mottar fra NAV.

 

Det ligger også en dagpengekalkulator på denne siden

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Les mer på Regjeringen sine sider.

Mer info