Nye diettsatser

Etter forhandlingsmøte som ble avholdt mellom EL og IT Forbundet og Nelfo den 13. januar er det gjort endringer i enkelte diettsatser i LOK § 9K.

Satsene som er endret er:

  • Diett brakke, messe og privat innkvartering endres fra kr. 535,- til kr. 549,-
  • Diett Hotell/pensjonat endres fra kr. 535 til kr. 607,-
  • Diett under reise 0 – 12 timer endres fra kr. 307,- til     kr. 315,-
  • Diett under reise over 12 timer endre fra kr. 570,- til     kr. 585,-
  • Diett under reise med overnatting endres fra kr. 780,-     til kr. 801,-
  • Håndpenger per døgn endres fra kr. 108,- til kr. 111,-
  • Nattillegg under privat innkvartering endres fra kr.     121,- til kr. 124,-

 

Under satsene i offshoreavtalens punkt 4.8.1 er følgende satser endret:

  • 6-12 timer endres fra kr. 307,- til kr. 315,-
  • Over 12 timer endres fra kr. 570,- til kr. 585,-
  • Diett i forbindelse med overnatting endres fra kr.     780,- til kr. 801,-

 

De nye satsene gjelder fra og med 1. juni 2020.

Se vedlagt protokoll.

Mer info