Litt av innholdet i det Stortinget har vedtatt i dag 16. mars

Innholdet i Stortingets krisepakke

De som blir Permittert.

De som blir permittert er sikret full lønn inntil 6G i 20dager, staten dekker dette fra dag 3 til 20. Bedriftene må da dekke de 2første. Dette gjelder etter at permitteringen er iverksatt. Etter permitteringsperioden på 20 dager (etter de vi forstår) skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G (1 G er i dag kr. 99 858,-).

 

Perioden med varsel reguleres av hovedavtalen mellom LO ogNHO og er som hovedregel på 14 dager. Varslingsperioden er arbeidsgivers ansvar og omfattes ikke av krisepakken. Vår anbefaling er at man forholder seg til 14.dagers regelen med mindre myndighetene beordrer arbeidsplassen stengt.

 

Inntektsgrensen for å få dagpenger er satt ned til kr. 75000,-siste 12 måneder, slik at flere med lav inntekt da vil få dekket tap av lønn.

 

Omsorgspenger og Sykepenger.

Arbeidsgiverne skal bare betale sykepenger og omsorgspenger de første 3 dagene. Foreldre som er hjemme med barn grunnet stengte skoler og/eller barnehager kan få inntil 20 dager for hver av foreldrene.

 

Vi anbefaler alle å følge med på FriFagbevegelse for å få siste info.

Ellers minner vi om at det er bare de offisielle myndighets sidene som er de offisielle, med det mener vi regjeringen.no, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.

 

Mer info