Krav om bedre Arbeidstidsordningene på land

Krav om bedre Arbeidstidsordningene på land.

 

EL & IT Forbundets medlemmer som har arbeid med nattkvarter utenfor eget hjem haralltid vært, og er, opptatt av å bedre forholdene for den tiden arbeidstakerne eri arbeid. Dette for å få mer tid hjemme med familien. Det har etter målrettetarbeid, i en viss grad lykkes i å bedre forholdene for reisepersonellet påmange steder de siste årene. Det er mest takket være at miljøet selv har klartå forhandle frem avtaler lokalt, samt at det da i etterkant er kommet inn noenmuligheter via tariffavtalen.

Alle undersøkelserviser at med gode arbeidstidsordninger for reisepersonellet i et prosjekt, økertrivsel og effektivitet med mer, samt at sykefravær og bråk synker radikalt.

Tross de positiveeffektene vi ser av bedre arbeidstidsordninger, blir kriteriene for godkjenningav arbeidstidsordninger, som i dag 6 forbund har eierskap i, gjenstand forangrep kontinuerlig. Vi ser og en tendens til at NHO gjennom bedriftene, tvingerdårlige ordninger gjennom bruk av innleide uten avtale med tillitsvalgte, ellertvinger/presser tillitsvalgte til å signere avtaler om innleie frabemanningsbyrå. I mange arbeidstidsordninger må medlemmene bruke deler avferien sin for å oppnå bedre ordninger.

Bedrifteneutnytter retten som kunde/oppdragsgiver har, til å nekte bruk av søndagen fleresteder. Angrepene på arbeidstidsordningene har blitt støttet av Høyre/FRPRegjeringen som åpnet opp arbeidsmiljøloven slik at arbeidstilsynet har fått vide fullmakter til å godkjenne arbeidstidsrotasjoner.

 

Selv om vi har fått noen virkemidler mot sosialdumping som likebehandlingsprinsippet og litt av at LOK allmenngjort, ser vistor bruk av utenlandsk arbeidskraft med dårligere betingelser enn de fastansatte i bedriftene det leies inn til. Det oppleves at tillitsvalgte blirpresset av bedriften til å godta forskjeller mellom egne ansatte og innleidpersonell fra bemanningsbyrå. Dette er ikke akseptabelt. Vi må få innbestemmelser i LOK som hindrer at innleid personell går på dårligearbeidstidsrotasjoner.  Myndighetene harheller ikke vært konkrete nok når det gjelder betaling av utenbystillegg m.m.Det kan være forskjeller på fast

Mer info