Innkalling til møter for tillitsvalgte

Innkalling til møter for tillitsvalgte 15. og 22. juni

Haugesund: Fredag ​​15. juni kl. 08.30 - 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg. (parkering i paringshuset i Sørhauggt).

Stavanger: fredag ​​22. juni kl. 08.30 - 15.00, Lagårdsveien 124

Klubbene kan stille med til tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For the clubs that want to participate with more elected representatives, the club must get the costs themselves.

Det er viktig på ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Hvis dere normalt møter i Stavanger, er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen 11. juni.

Saksliste:

 1. Tariffoppgjøret 2018
 • Evaluering av uravstemningen
 • Lokale forhandlinger
 1. Arbeidstid - rotasjoner - skift - med og uten nattkvarter i eget hjem
 • How to make a rotation, what rotations are to be approved, what time rotation can be used, what to pay for rotations
 • Nattarbeid, skiftordninger
 1. Lærling inntaket i år
 • verving av lærlinger
 • Høstens møter for lærlinger
 1. Rettigheter under ferieavvikling, sykdom, fastsetting av ferie, permittertes ferierettigheter. Rettigheter når barn begynner på skolen eller i barnehage.
 2. Eventuelt

Påmelding (grunnet mat bestilling) shortly and no later than 11 June

Påmelding til firmapost@rele.no eller:

Geir Ove Bernhoff tlf. 91 34 02 40, bernhoff@rele.no

John Helge Kallevik tlf 90 89 77 01 jhkallevik@rele.no

Mer info