Innkalling til Halvårsmøte i representantskapet

Representanter

 

Innkalling til halvårsmøtet i RogalandElektromontørforening 7. november 2019

 

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 7. november i Stavanger. 

Foreløpig saksliste

1.     Godkjenning avmøteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Tariffoppgjøret 2020

-       vedtakenefra Landstariff konferansen

-       forberedelsetil tariffoppgjøret i klubbene

-       lokaleforhandlinger – forberedelser til 2020

4.     Industriaksjonen

5.     Saker tilrepresentantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

6.     Budsjett for 2020

7.     Avslutning

 

Styretsforslag til dirigenter:                                                                                                Styretsforslag til referenter:

Maria Jacobsen                                                                                                                                Geir Ove Bernhoff

Leif Egil Thorsen                                                                                                                             John Helge Kallevik

Mer info