Informasjon i forbindelse med Koronaviruset

Det er en god del spørsmål ang konsekvensene av Koronaviruset og de tiltakene somblir iverksatt. Informasjonen om dette endrer seg fra dag til dag. Regjeringen har informert om at de vil komme med nye tiltak i morgen. Vi vil legge ut ny info i morgen, fredag den 13. Mars. 

Hvis det blir snakk om permitteringer så kan dere lese LO-advokatene sine råd og fortolkning av regelverket. Se link

LO har også sendt en kravsliste til regjeringeni forbindelse med tiltakene. Se link

Vi ber om at de som har spørsmål og behov for hjelp av fagforeningen ta kontakt med oss pr. telefon eller e-post. Dette pga. at vi ønsker å begrense antall besøkende ned til det som er absolutt nødvendig.

Mer info