Hjelp til Tillitsvalgte under permitteringsdrøftinger

Til alle tillitsvalgte.

 

Vi oversender forslag til protokoller vedrørende permitteringer:

 (Når du åpner linkene er det best å høyre klikke på linken og velge åpne link i nytt vindu)

1.        Protokoll mellom EL og IT Forbundet vedrørende lærlinger (Skal følge læreplanen og få opplæring) 14 dagers varsel gjelder for lærlinger. link her

 

2.        Protokoll forslag vedrørende permittering. link her

 

3.        Protokoll forslag vedrørende uenighet rundt varslings perioden hvor bedriftenensidig setter denne til 2 dager og ikke 14 dager. link her

 

4.        Protokoll forslag vedrørende uenighet rundt betinget varsling og ikke ubetingetvarsel som Hovedavtalen krever. link her

 

           Dere som tillitsvalgte er under sterkt press fra bedriftene for å fåunderskrevet protokoll hvor det er både betinget varsel og at varselet skal være to dager.

 

  Dere må huske å sikre det den enkelte har, etter vårt syn, rett pålønn i hele     varslingsperioden på 14 dager. Da må det ogsåkreves lønn for differansen mellom eks vis 2 dager og 14 dager.

 

           2 dagers varsel skal bare brukes hvis myndighetene har beordret stenging avarbeidsplassen.

 

           Bedriftene vil komme med en god del påstander ovenfor dere. Alle disse påstandene må de komme med dokumentasjon på. 

Mer info