Helligdagsgodtgjørelse - for påsken og de bevegelige hellig/høytidsdager frem til sommeren - ved permittering - ENDRET 2. APRIL

Helligdagsgodtgjørelse - For påsken og de bevegelige hellig/høytidsdager frem til sommeren - ved permittering.

NYTT 2. april

Som vi beskrev i forrige utsendelse (30. mars) angående dagpenger fra NAV gjennom påsken (palmesøndag til og med 2. påskedag). Disse reglene endret, slik at permitterte skal ha utbetalt dagpenger fra NAV gjennom hele påsken. Dette gjelder også de bevegelige helligdagene – skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. De som er permittert må fylle ut meldekortet også for disse dagene.

I tillegg til dette har vi, etter Landsoverenskomstens § 12 punkt 4,rette på å få utbetalt differansen mellom dagpenger og helligdagsgodtgjørelsen fra bedriften.

Dette betyr at dersom dagpengene du får utbetalt av NAV på de bevegelige helligdagene i påsken er lavere enn satsen på helligdagsgodtgjørelsen i bedriften, skal du ha utbetalt differansen mellom helligdagssats og dagpengesats fra bedriften. 

 

Utsendt 30. mars 2020.

Helligdagsgodtgjørelse- For påsken og de bevegelige

hellig/høytidsdager frem til sommeren - ved permittering.

Du skal ha helligdagsgodtgjørelse for de påfølgende helligdagene i påsken (Skjærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag), Dette skal du ha av bedriften med vanlig sats(Vanlig lønn eller beregnet sats). 

Du skal også ha helligdagsgodtgjørelse for 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og for pinsen, 1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag.

Helligdagsgodtgjørelse er regulert i henhold til Landsoversenskomstens § 12, § 9 F (to siste strek punkt) og i offshoreavtalens Pkt 13.8. Det er kun 1. og 17. mai som er regulert i loven(Lov om 1. og 17. mai). 

Det gjelder alle hellig- og høytidsdager. (Påsken, pinsen, 1. og 17. mai, KristiHimmelfartsdag, og juledagene samt 1. nyttårsdag).

Helligdagsgodtgjørelse er en bortfallsbestemmelse og en lønnsbestemmelse offshore og for de som ikke kan ha nattkvarter i eget hjem,da etter LOK § 9 (Arbeid utenfor bedriften - Uten nattkvarter i eget hjem)

 Satsene for helligdagsgodtgjørelse er høyere enn det du får i dagpenger. Da skal bedriften utbetale helligdagsgodtgjørelse. Du skal ha både feriepenger og pensjon for betalt helligdagsgodtgjørelse. 

DE TO SETNINGENE SOM STOD HER ER TATT UT, PÅ BAKGRUNN AV PRESISERINGEN SOM STÅR ØVERST.

Helligdagsbetaling vil være høyere enn dagpengesatsen.

Regjeringenopphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Før regelendringen fikk ikke permitterte dagpenger fra palmesøndag til og med 2. påskedag.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Mer info