Avvikling av ferie - rettigheter

Ferieavvikling – hva kan arbeidsgiver bestemme og

hva har arbeidstaker krav på.

 

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie i påsken?

 

En del bedrifter ønsker tydeligvis å pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie i påsken. Etter gjeldene regler har ikke arbeidsgiver anledning til det, men de kan selvfølgelig henstille arbeidstakerne til å ta ferie 6., 7.og 8. april.

 

Verdt å vite

  • Arbeidstakere som er ansatt i bedrifter som er omfatta     av Landsoverenskomsten for elektrofagene LOK, eller tilsvarende, har rett     på 5 uker ferie.
  • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for all ferie med     tillitsvalgte eller den enkelte.
  • Arbeidstaker kan kreve å få underretning om     fastsettelsen av ferien tidligst mulig og senest to måneder før avvikling.    
  • Alle arbeidstakere kan kreve at inntil 3 uker     sammenhengende ferie blir lagt til perioden 1. juni - 30. september, og at     den lovbestemte restferien på 1 uke og 1 dag gis samlet innenfor     ferieåret.
  • Også den avtalefesta (4 dager) delen av ferien kan     arbeidstaker kreve at gis samlet innenfor ferieåret.
  • Ferietidspunktet kan avtales til når som helst i     ferieåret, så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det.
  • Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tidspunktet for ekstraferien.

 

Unntak fra hovedregelen:

Arbeidstaker uten full opptjening, dette kan også omfatte lærlinger som begynte i bedriften august/september

Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter bestemmelsene ovenfor uavhengig av opptjeningen av feriepenger.

Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie dersom de ikke har opptjent feriepenger som kan dekke lønnsbortfallet under feriefraværet.

 

Mer info