Årsmøtet 09.04. 2019 i Rogaland Elektromontørforening krever 100 % fast ansettelse og tariffavtale for innleide.

Årsmøtet 2019 i Rogaland Elektromontørforening krever 100 % fast ansettelse og tariffavtale for innleide.

I bedrifter hvor fagforeningen har klubber oppfordrer årsmøtet om at klubbene følger opp kravet om 100% fast ansettelse og tariffavtale for de innleide.

Viser allerede etter tre måneder inn i 2019, at spesielt bemanningsbransjen gjør alt de kan for å omgå det nye lovverket. Nye ansettelseskontrakter etableres kun for å omgå dette nye lovverket innført 1. januar 2019.Arbeidstakere blir ansatte med stillingsprosenter under 5 prosent, det var aldri hensikten med lovendringen. Lovendringen skal bidra til at flere får faste ansettelser i produksjonsbedriftene.

Årsmøtet krever at stillingsprosent i ansettelseskontrakten skal være reell. Dette vil si at stillingsprosenten skal settes til den tiden du faktisk skal arbeide eller til det du faktisk i gjennomsnitt har arbeidet.

Hovedregelen skal være at alt personell som benyttes på tarifferte område innen Rogaland Elektromontørforening sitt område, skal ha tariffavtale og 100% stillinger i sin virksomhet.

Mer info