Årsmøte Uttalelse

Uttalelsene om innleie fra bemanningsbyrå

Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening krever 100% fast ansettelse

og tariffavtale for innleide, innført 1. januar 2019

I bedrifter hvor fagforeningen har klubber oppfordrer årsmøtet om at klubbene

følger opp kravet om 100 % fast ansettelse og tariffavtale for de innleide.

Vi ser allerede etter tre måneder inn i 2019, at spesielt bemanningsbransjen gjør alt de kan for å

omgå det nye regelverket. Nye ansettelseskontrakter etableres kun for å omgå dette nye regelverket

innført 1. januar 2019. Arbeidstakere blir ansatte med stillingsprosenter under 5 prosent, det var

aldri hensikten med lovendringen. Lovendringen skal bidra til at flere faste ansettelser i produksjonsbedriftene.

Årsmøtet krever at stillingsprosent i ansattkontrakten skal være reell. Dette vil si at stillingsprosenten

skal settes til den tiden du faktisk skal arbeide eller til det du faktisk i gjennomsnitt har arbeidet.

Hovedregelen skal være at alt personell som benyttes på tarifferte område innen Rogaland Elektromontørforening

sitt område skal ha tariffavtale og 100 % stillinger i sin virksomhet.

Mer info