Studieutvalget 2021

Lauritz Slåttebrekk
Leder
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Einar Kristiansen
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Arne Johansen
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Simen Slagstad
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Reidar Skjold
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tilbake