Pensjonistutvalget 2021

Kjell Ove Bonnez
Leder
Helge A. Sægrov
Nestleder
John Albert Eide
Sekretær
Rolf Otto Olsen
Medlem
Leif Bernard Fossum
Varamedlem
Tilbake