Pensjonistutvalget 2021

Kjell Ove Bonnez
Leder
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Helge A. Sægrov
Nestleder
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
John Albert Eide
Sekretær
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Rolf Otto Olsen
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Leif Bernard Fossum
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tilbake