Oljeutvalget og anleggsutvalget 2018

Leif - Egil Thorsen
Aker Solutions MMO Leder
lei-egil.thorsen@akersolutions.com
93439162
Bjørn Gunnar Risa
Aibel
Medlem
957 38 304
Espen Klimek
IKM Elektro
Medlem
957 38 304
Cato Vehusheia
Semco Maritim
Medlem
957 38 304
Peter Strand
Apply Sørco
Medlem
957 38 304
Odd Jarle Roaldkvam
Maritim GMC
Medlem
957 38 304
Peter Ørum Andersen
OneCo Solutions
Medlem
957 38 304
Hreidar Eyfjord
Swire Oildfield Services
Medlem
957 38 304
Alf Jørgensen
Aker Solutions
Varamedlem
957 38 304
Torleiv Erdal
Aker Solutions
Varamedlem
957 38 304
Jørgen Anderson
IKM Elektro
Varamedlem
957 38 304
Lars Mo
IKM Elektro
Varamedlem
957 38 304
Alf Roar Helvik
Aibel
Varamedlem
957 38 304
Lauritz Slåttebrekk
Aibel
Varamedlem
957 38 304
Erdogan Cayli
Apply Sørco
Varamedlem
957 38 304
Ronny André Mienna
Apply Sørco
Varamedlem
957 38 304
Andre Haavik
Maritime GMC
Varamedlem
957 38 304
Oscar Emil Stenheim
Maritime GMC
Varamedlem
957 38 304
Tommy I. Myklebust
OneCo Solutions
Varamedlem
957 38 304
Thomas Knudsen
Swire Oilfield Services
Varamedlem
957 38 304
Tilbake