Oljeutvalget og anleggsutvalget 2018

Leif - Egil Thorsen
Aker Solutions MMO Leder
lei-egil.thorsen@akersolutions.com
93439162
Bjørn Gunnar Risa
Aibel
Medlem
Espen Klimek
IKM Elektro
Medlem
Cato Vehusheia
Semco Maritim
Medlem
Peter Strand
Apply Sørco
Medlem
Odd Jarle Roaldkvam
Maritim GMC
Medlem
Peter Ørum Andersen
OneCo Solutions
Medlem
Hreidar Eyfjord
Swire Oildfield Services
Medlem
Alf Jørgensen
Aker Solutions
Varamedlem
Torleiv Erdal
Aker Solutions
Varamedlem
Jørgen Anderson
IKM Elektro
Varamedlem
Lars Mo
IKM Elektro
Varamedlem
Alf Roar Helvik
Aibel
Varamedlem
Lauritz Slåttebrekk
Aibel
Varamedlem
Erdogan Cayli
Apply Sørco
Varamedlem
Ronny André Mienna
Apply Sørco
Varamedlem
Andre Haavik
Maritime GMC
Varamedlem
Oscar Emil Stenheim
Maritime GMC
Varamedlem
Tommy I. Myklebust
OneCo Solutions
Varamedlem
Thomas Knudsen
Swire Oilfield Services
Varamedlem
Tilbake