Olje- Anleggsutvalget 2021

Leif - Egil Thorsen
Leder
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Espen Klimek
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Bjørn Gunnar Risa
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Peter Strand
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Odd Jarle Roaldkvam
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Frida Jaarstad Knudsen
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Trond Inge Karlsen
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Bjørn Vidar Steiro
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Hreidar Eyfjord
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Bjørn Inge Melhus
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Torleiv Erdal
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Haakon Haarstad
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tobias Frafjord
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Alf Roald Helvik
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Stian Eriksen
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Erdogan Cayli
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Christoffer Hjelmeland
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Andre Haavik
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Jan Fredrik Eriksen
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Alf Sværd Magnussen
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Eivind Borghov
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Mats Brekke
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Marius Isdahl
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Espen Owe
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Knut Rebne
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tilbake