Kontrollkomiteen

Kjetil Veen Hansen
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Knut Håkon Evju
Varamedlem
957 38 304
Kjell Ove Bonnez
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tilbake