Installasjonsutvalget 2021

Tor Eivind Forus
Leder
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Atle Lunde
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Kjell Magne Opheim
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Kristoffer Runestad
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tore Prestegård
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Bjørn Soltvedt
Medlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Frode Årsvold
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Kent Erik Larsen
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Ole Magnus Meling
Varamedlem
svennage.johnsen@rele.no
957 38 304
Tilbake