Fagforeningsstyret 2020

Fagforeningsstyret leder fagforeningen i samsvar med vedtektene, landsmøtets og årsmøtets vedtak.

Øivind Wallentinsen
Leder
wallentinsen@rele.no
90 89 77 03
Svenn Åge Johnsen
Nestleder/Leder Installasjonsutvalget
svenn.age.johnsen@lyse.net
91 16 76 21
Leif-Egil Thorsen
Kasserer/Leder Oljeutvalget
leif-egil.thorsen@akersolutions.com
93 43 91 62
Bjørn Gunnar Risa
Styremedlem
Bgrisa@hkabel.net
46504780
Reidar Skjold
Styremedlem
reidar.skjold@haugnett.no
41 31 07 55
Lauritz Slåttebrekk
Studieleder/Leder Studieutvalg
lauritz.sl@outlook.com
41409381
Alf Jørgensen
1. varamedlem
alf.jorgensen@akersolutions.com
90 61 37 82
Trond Sæle
Sekretær
trond.saele@lyse.net
95 98 32 58
Peter Strand
Styremedlem
peter.strand@hotmail.se
41387791
Torkel Risanger Ulvik
Styremedlem / ungdomsrepresentant
torkel.ulvik@helgevold.com
46 41 55 51
Arne Varhaug
2. Varamedlem / Leder - HMS utvalget
arne.varhaug@sonnico.no
90 95 34 48
Torleiv Erdal
3. Varamedlem
torleiv.erdal@lyse.net
99 04 22 64
Maria Jacobsen
4. Varamedlem
maria.jacobsen1988@gmail.com
988 93 649
Rosita Dagsvold
5. varamedlem
rdagsvold@gmail.com
406 10 715
Fartein Vågen
6. Varamedlem
fvaagen@gmail.com
905 69 647
Sigurgeir Olafsson
7. Varamedlem
sgeir1@hotmail.com
957 38 304
Tilbake