Foreløpig innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23. november 2020

Foreløpig innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23. november 2020

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 23. november i Stavanger.

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Tema – foreløpig ikke bestemt

4. Innkomne forslag

5. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

6. Budsjett for 2021

7. Avslutning

Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 19. Oktober 2020

Mer info